Loe rohkem pakutavate teenuste kohta

Teostatud tööd

ENERGEETIKA

CHP jõujaamade juhtimine

Gaasikatlamajade juhtimine

Põlevkivi kütuseetteande süsteem

Erilahendusega veoalajaamad metroole

Energiasalvestid päikesejaamadele

Kaugjahutusjaamade juhtimisautomaatika

KEEMIA, KAEVANDUSED

Kaevanduse konveierite automaatika

Kaevanduse konveieri koormuse monitooring

Lõhkeaine tootmise automaatika, elukaare haldus

Tsemenditootmise protsessiautomaatika

Kütusetorustike- ja pumpade juhtimine

Tuhaärastuse juhtimissüsteem

VEE- JA HEITVEEMAJANDUS

Reoveepuhastusjaamade automaatikasüsteemid

Veepuhastuse rekonstrueerimisprojektid

Peapumplate juhtimissüsteemid ja visualiseerimine

Kaugjälgimissüsteemide väljatöötamine

Hooldusteenused

TOIDUAINETÖÖSTUS

Jahutusjaamade automaatika

Tootmiskonveierite automaatika

Pakkimisliinide automaatika

Õlletootmise protsessiautomaatika

Pesukeskuste juhtimine

Hooldusteenused

PUIDU- JA PABERITÖÖSTUS

Puidupakkimise liinide juhtimine

Höövliliinide juhtimistarkvara arendus

Puidukeemia protsessiautomaatika

Graanulitehaste automaatika ja SCADA

Saeveskite juhtimistarkvara arendus

Lamineerimisliinide automaatika

Paberitööstuse protsessiautomaatika

ERILAHENDUSED

Riia prügila sorteerimisliini juhtimine

Raudtee juhtimisautomaatika

Radarijaamade monitooringusüsteemid

Masinaehituse projektid ja automaatika

Katelde testsüsteemid

Tootmise kolimisprojektid

Laevade süsteemide hooldus

SIEMENS PARTNER

Saksa Automaatika on Siemens AG ametlik volitatud süsteemipartner – Solution Partner.

Loe rohkem