TÖÖSTUSAUTOMAATIKA LAHENDUSED

Komplektsed tööstusautomaatika lahendused

Ülesande disain ja lahenduse projekteerimine

PLC, PCS7 ja SCADA programmeerimine

Tootmise moderniseerimine

Tehaste kolimisprojektid

TOOTED JA TOOTMINE

Automaatika komponendid

Sagedusmuundurid ja mootorid

Madalpinge- ja protsessiseadmed

Erilahenduste tootmine

Automaatikakeskuste valmistamine

ROBOOTIKALAHENDUSED

Kuka ja Denso protsessirobotid

Robotlahenduste disain

Robotmanipulaatorid

Robotsüsteemide hooldus

NÕUSTAMINE

Projektieelne nõustamine

Lähteülesande loomine

Varuosade valik ja auditid

Projekti omanikujärelvalve

Automaatika koolitused

DIGITEENUSED

Digiaudit ettevõtte protsessidele

CMS – seadmete monitooring

EMS – Energiakasutuse monitooring

PLM – Projekti elukaare koguhaldus

MindSphere Cloud pilveteenused

Digikaksiku modelleerimine

Virtuaaltehas